Wytrwale do celu

Wytrwale do celu

Turnus dla pacjentów z zespołem Downa

Liczba godzin terapii w turnusie: 40

  • Terapia ruchowa (kombinezon Spider Suit) – 10 godz.
  • Integracja sensoryczna – 10 godz.
  • Terapia psychologiczna (terapia ukierunkowana na trening umiejętności poznawczych) – 5 godz.
  • Terapia logopedyczna – 5 godz.
  • Terapia EEG Biofeedback (możliwość zamiany) – 5 godz.
  • Masaż / terapia taktylna – 5 godz.

Naszym Podopiecznym oferujemy specjalne warunki cenowe.

Zarządzaj plikami cookies