Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparciem zostanie objętych 132 uczestników: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Realizacja projektu: od 01.08.2023 r. do 31.03.2024 r.

Rekrutacja beneficjentów odbywać się będzie się drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listę rezerwową.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • szkółki piłkarskie – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), w Krakowie (2 grupy), w Warszawie (3 grupy), we Wrocławiu (2 grupy);
 • szkółki siatkarskie – w Warszawie (2 grupy),
 • szkółki taneczne – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Sandomierzu (2 grupy), w Tarnobrzegu (1 grupa), w Warszawie (1 grupa);
 • ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2023 r. – 31.03.2024 r. – Koordynacja realizacji projektu;
 • 01.09.2023 r.  – 30.09.2023 r. – Obsługa kadrowa projektu;
 • 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Szkółek Sportowych;
 • 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. – Rekrutacja kadry;
 • 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. – Rekrutacja uczestników;
 • 01.10.2023 r. – 31.03.2024 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki;
 • 01.10.2023 r. – 31.03.2024 r. – Obsługa księgowa projektu.logo pfron

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 882 046 376
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekty realizowane są we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pula miejsc do aktualnej edycji jest zapełniona. W tym miejscu będziemy informować o uruchomieniu zapisów do kolejnej edycji.

Zarządzaj plikami cookies