RODO

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Jakub Wezgraj e-mail: iod@dzieciom.pl

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

Szanując prywatność naszych podopiecznych oraz osób współpracujących z nami, a także biorąc pod uwagę zmiany w obowiązujących przepisach, udostępniamy poniższe dokumenty, tak aby zainteresowane osoby wiedziały w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami:

RODO Członkowie organów

RODO Kandydaci na Podopiecznych

RODO Korespondencja i marketing

RODO Podopieczni

RODO Korespondencja z opiekunem prawnym Podopiecznego

RODO Ogłoszenia

RODO Kandydaci do pracy i współpracy

RODO Pracownicy i współpracownicy

RODO Praktykanci

RODO Darczyńcy

RODO Nawiązki

RODO Pomoc materialna

RODO Kontrahenci

RODO Zleceniobiorca

RODO Podatnicy

RODO Zbiórka publiczna

RODO Wolontariat

RODO Rozpowszechnianie wizerunku

RODO Imprezy i spotkania

RODO Uczestnicy szkoleń

RODO Klub Myszki Norki

RODO Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki

RODO dla uczestników projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

RODO Konsultacje fizjoterapeutyczne

RODO Beneficjent imprezy pt. "Mikołaju, nie zapomnij o nas"

Zarządzaj plikami cookies