1,5% ma wielką moc!

Dzięki niemu możemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują – dzieciom zmagającym się z chorobami lub niepełnosprawnością.

Wsparcie w postaci odpisu Twojego podatku pozwala naszym Podopiecznym walczyć o zdrowie i sprawność, opłacać kosztowne leczenie, nierefundowane zabiegi czy zagraniczne operacje.

KRS 0000037904

Wpisz powyższy numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym, aby wesprzeć Fundację.

Rozlicz podatek za rok 2023 i wesprzyj Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Rozlicz się na platformie Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe można wypełnić w serwisie Twój e-PIT na podatki.gov.pl, który umożliwia przekazanie 1,5% podatku Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz wybranemu Podopiecznemu.

Rozlicz podatek z PITax.pl

Formularze PIT wypełnione w systemie PITax.pl online są od razu przesyłane do Ministerstwa Finansów, a podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru.

Tak procentował odpis Twojego podatku w 2023 roku:

 

  • zrefundowaliśmy 742 810 faktur i rachunków;
  • wykonaliśmy 91 890 przelewów;
  • kwota refundacji 1,5% podatku – 187 631 081,55 zł;
  • łączna kwota refundacji wyniosła 234 063 768,41 .

Jak przekazać 1,5% podatku?

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji Pożytku Publicznego” wpisz nasz numer KRS: 0000037904. W rubryce „Wnioskowana kwota” wpisz kwotę podatku.

Wzór wypełnienia:

Chcesz wesprzeć konkretnego Podopiecznego?
W rubryce „Informacje uzupełniające” wpisz numer ewidencyjny, nazwisko oraz imię Podopiecznego.

Mamy status organizacji pożytku publicznego

  • Figurujemy w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Znajdź nas na stronie Narodowego Instytutu Wolności.
  • Potwierdzenie naszego statusu OPP znajdziesz również na stronie portalu organizacji pozarządowych – ngo.pl
  • Nie pobieramy prowizji od środków z 1,5% i darowizn przeznaczonych dla naszych Podopiecznych. 100% wpłat trafia na subkonta.
Zarządzaj plikami cookies