Zapisy do projektu PFRON

Po raz kolejny wygraliśmy konkurs na realizację projektu PFRON Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji „Sięgamy po sukces”. Dzięki temu Podopieczni mogą korzystać z bezpłatnych terapii. Projekt trwa do końca marca 2025 roku, obecnie realizujemy jego trzeci (ostatni) etap.

Oferowane formy wsparcia:

• trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową;
• terapia integracji sensorycznej;
• terapia logopedyczna;
• terapia psychologiczna;
• relaksacja;
• logopedyczny masaż całościowy;
• terapia EEG Biofeedback;
• terapia funkcji poznawczo-motorycznych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia);
  • nie uczestniczą w tym samym czasie w podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, oferującym podobne formy wsparcia, w którym cele realizacji zakładają osiągnięcie takich samych efektów;
  • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii.

 

Trwają zapisy do trzeciego etapu projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji!

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Wypełnij formularz zapisu do wybranego Ośrodka:

Zarządzaj plikami cookies