Najczęściej Zadawane Pytania

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z działalnością Ośrodków Rehabilitacji Amicus, Biomicus i Cemicus.

INFORMACJE OGÓLNE

W Ośrodkach Rehabilitacji Amicus, Biomicus i Cemicus terapie odbywają się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Ośrodki są czynne w poniedziałki i piątki w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-17:00. W okresie wakacyjnym Ośrodki są czynne w godz. 8:00-16:00.

Wszystkie terapie odbywają się w dwóch wymiarach czasowych: terapie półgodzinne trwają 25 min., godzinne – 50 min. Wynika to z faktu, że przed rozpoczęciem i po zakończeniu terapii, terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (trwa to ok. 5 min.), ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej.

Jeśli pacjent spóźni się na umówioną godzinę, przysługuje mu jedynie tyle czasu do wykorzystania, ile pozostało do końca planowanego spotkania z terapeutą.

Tak. Opiekun bądź pacjent może korzystać z parkingu podziemnego przynależnego do budynku, w którym mieści się dany Ośrodek. Jednakże może zająć jedynie miejsce parkingowe oznaczone tabliczką z logo Fundacji.

W Ośrodku obowiązuje konieczność zmiany obuwia, zarówno przez pacjenta, jak i opiekuna. Ponadto na zajęcia ruchowe należy przynieść luźny, wygodny strój do ćwiczeń.

Tak. Opiekun jest zobowiązany przez cały czas trwania terapii przebywać na terenie Ośrodka, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne.

Tak. Na terenie każdego Ośrodka znajduje się ogólnodostępna kuchnia, wyposażona w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik oraz zmywarkę.

WYMAGANE DOKUMENTY

Nie jest konieczne. Tylko w przypadku chęci skorzystania z zajęć EEG Biofeedback wymagane jest zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia tego typu terapii.

Przed przystąpieniem do terapii konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku turnusu rehabilitacyjnego wymagane jest dodatkowo wypełnienie kwestionariusza. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania na stronie Ośrodków w zakładce Dokumenty.

Prosimy o przyniesienie dokumentacji medycznej, posiadanych opinii psychologicznych, logopedycznych oraz w przypadku terapii Integracji Sensorycznej – diagnozy Integracji Sensorycznej, jeżeli taką dysponuje pacjent.

TERAPIE I PAKIETY TERAPEUTYCZNE

Zapisy na terapię odbywają się drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie w zakładce Kontakt.

Każdy z Ośrodków proponuje szeroką ofertę terapeutyczną, która znajduje się na stronie w zakładkach Oferta (Oferta Amicus, Oferta Biomicus, Oferta Cemicus). W zakresie doboru odpowiedniego pakietu doradzić może terapeuta-koordynator danego ośrodka.

Cena terapii uzależniona jest od rodzaju zajęć, na które chce się zapisać pacjent: indywidualne czy grupowe, pojedyncze czy cykliczne oraz od liczby godzin w danym pakiecie terapeutycznym. Dodatkowo na cenę ma wpływ to, czy pacjent jest Podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka – dla naszych Podopiecznych przygotowaliśmy specjalną ofertę. Ceny znajdują w zakładce Cennik.

Tak. Z rehabilitacji w naszych Ośrodkach mogą również korzystać osoby spoza Fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w Cenniku.

Tak. Wszystko jednak zależy od dostępności terapeuty, do którego pacjent chce się zapisać.

Tak. Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach znajduje się na podstronie Ośrodków w zakładkach Oferta (Oferta Amicus, Oferta Biomicus, Oferta Cemicus).

Jeśli pacjent nie może stawić się na wcześniej umówionej terapii, należy poinformować o tym telefonicznie recepcję danego Ośrodka nie później niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W takim przypadku jest możliwość odrobienia zajęć w ustalonym przez Fundację terminie. Terapie nieodwołane lub odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny będą traktowane jako odbyte.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Skierowanie nie jest konieczne. Tylko w przypadku korzystania z zajęć EEG Biofeedback wymagane jest zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii EEG Biofeedback. Dodatkowo przed przystąpieniem do turnusu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz kwestionariusza.

Zapisując się na turnus, należy wybrać konkretny pakiet turnusowy, w skład którego wchodzą określone terapie. Lista i opis pakietów znajdują się w zakładkach Oferta (Oferta Amicus, Oferta Biomicus, Oferta Cemicus). W przypadku trudności z wyborem konkretnego pakietu turnusowego doradzić może terapeuta-koordynator danego Ośrodka. W miarę możliwości wybrany pakiet turnusowy jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jest taka możliwość. W przypadku, gdy proponowane w pakietach turnusowych zajęcia są nieodpowiednie dla pacjenta, istnieje możliwość zamiany zajęć. Przed zaplanowanym terminem turnusu rehabilitacyjnego z każdym pacjentem (bądź jego opiekunem ustawowym) kontaktuje się telefonicznie terapeuta-koordynator Ośrodka, w którym ma się odbyć turnus. Podczas rozmowy ustalany jest plan terapeutyczny, jaki będzie realizowany podczas turnusu. Terapeuta-koordynator wspólnie z pacjentem (bądź jego opiekunem) potwierdza rodzaj terapii, w jakich pacjent będzie brał udział. W miarę możliwości wprowadza modyfikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 2 tygodnie. Zajęcia podczas turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem w zakładce Terminarz turnusów.

Cena turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od rodzaju pakietu turnusowego. Dla pacjentów, którzy są Podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka, przygotowaliśmy niższe stawki. Ceny wszystkich terapii i pakietów turnusów znajdują się w zakładce Cennik.

W przypadku, gdy w trakcie trwania turnusu rehabilitacyjnego wypadają dni świąteczne i Ośrodki są nieczynne, koszt turnusu rehabilitacyjnego jest proporcjonalnie pomniejszony. Jeżeli istnieje taka możliwość, zajęcia są kumulowane w pozostałych dniach, w których odbywa się terapia.

Ośrodki Amicus, Biomicus i Cemicus nie oferują wyżywienia, jednak w każdym hostelu i Ośrodku znajdują się w pełni wyposażone aneksy kuchenne, w których można przygotowywać posiłki.

Za turnus rehabilitacyjny należy wnieść opłatę w ciągu 14 dni po zarezerwowaniu terminu turnusu. Po 14 dniach są pobierane środki z subkonta (jeżeli pacjent jest Podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka) lub jest wystawiana faktura VAT (jeżeli pacjent nie posiada subkonta).

Fundacja przewiduje różne losowe sytuacje, w których mogą znaleźć się nasi pacjenci. Po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia np. od lekarza z informacją, że dany pacjent nie może uczestniczyć w zaplanowanym turnusie – turnus zostaje przeniesiony na inny dostępny termin z możliwością odrobienia go w całości lub w części, jeżeli został przerwany w czasie jego trwania. Termin odbycia zaplanowanego turnusu przypada w okresie nie dłuższym niż rok od daty zapisu (zgłoszenia).

Tak, zależy to jednak od dostępności terapeuty, do którego pacjent chce się zapisać.

Nie. Nasze Ośrodki zajmują się tylko i wyłącznie rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami, nie organizujemy turnusów rekreacyjno-sportowych. Nie dysponujemy stołówką ani basenem, co jest wymogiem do organizacji turnusów dofinansowanych przez wyżej wymienione instytucje.

W ostatnim dniu turnusu każdy pacjent otrzymuje od swojego terapeuty prowadzącego dokument z podsumowaniem zrealizowanych terapii. Na prośbę pacjenta bądź jego opiekuna ustawowego możliwe jest również otrzymanie oświadczenia o przebywaniu na turnusie rehabilitacyjnym w danym terminie.

Na turnus należy zabrać wygodny strój dla dziecka (nieograniczający ruchów), buty na zmianę dla dziecka i opiekuna, leki, które przyjmuje dziecko, komunikatory, jeśli są potrzebne oraz ulubioną zabawkę, którą dziecko będzie mogło mieć przy sobie na zajęciach.

Tak. W przypadku kiedy pacjent nie może stawić się na turnusie rehabilitacyjnym w wybranym wcześniej terminie, należy skontaktować się z koordynatorem ds. zapisów (tel.: 600 338 677, zapisy@dzieciom.pl) nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Zmieniony termin zaplanowanego turnusu przypada w okresie nie dłuższym niż rok od daty dokonanego zapisu (zgłoszenia).

Tak. Po dokonaniu zapisu istnieje możliwość rezygnacji z turnusu rehabilitacyjnego w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zapisu. Sposób, w jaki należy złożyć wniosek odstąpienia od umowy, przedstawiony jest w Regulaminie w zakładce Dokumenty.

ZAKWATEROWANIE

Tak, posiadamy bogatą bazę noclegową. Lista obiektów i opis znajduje się w zakładkach Zakwaterowanie (Zakwaterowanie Amicus, Zakwaterowanie Biomicus, Zakwaterowanie Cemicus). Koszt zakwaterowania jest pokrywany ze środków zgromadzonych na subkoncie bądź poprzez opłacenie faktury VAT. Ceny znajdują się w zakładce Cennik.

Jest taka możliwość. Fundacja ma apartamenty rodzinne przeznaczone w całości do dyspozycji jednej rodziny. Apartamenty te przygotowane są na przyjęcie 2-4 osób. Opis hosteli znajduje się w zakładkach Zakwaterowanie (Zakwaterowanie Amicus, Zakwaterowanie Biomicus, Zakwaterowanie Cemicus).

W hostelu lub apartamencie można się zameldować już w niedzielę przed poniedziałkowym rozpoczęciem turnusu. Dokładny regulamin korzystania z zakwaterowania znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.

Wszystkie hostele i apartamenty zapewniają w trakcie trwania turnusu: herbatę, kawę, cukier oraz wodę mineralną. Dokładny spis wyposażenia, które udostępnia hostel znajduje się w zakładkach Zakwaterowanie (Zakwaterowanie Amicus, Zakwaterowanie Biomicus, Zakwaterowanie Cemicus).

OPŁATY

Tak. Podopieczni Fundacji mogą opłacać rehabilitację bezpośrednio ze środków zgromadzonych na subkoncie.

W przypadku gdy Podopieczny chce skorzystać z rehabilitacji w jednym z naszych Ośrodków, a nie ma wystarczającej ilości środków na subkoncie, prosimy o zasilenie subkonta o brakującą kwotę w formie darowizny, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka wraz z numerem subkonta.

Tak. Faktury wystawiane są na osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia) oraz inne fundacje, organizacje lub instytucje. Nie wystawiamy faktur na dane Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundacji Sedeka.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz więcej pytań związanych z działalnością Fundacji.

Zarządzaj plikami cookies