Najczęściej zadawane pytania

Chciałbym dołączyć do Fundacji

Subkonto – to wydzielona część konta bankowego, dzięki której Fundacja może gromadzić środki przeznaczone dla konkretnego Podopiecznego. Identyfikatorem subkonta jest numer ewidencyjny, nazwisko oraz imię.

Dzięki subkontom darczyńcy oraz podatnicy mogą, poprzez wskazanie identyfikatora subkonta, przekazać środki na rzecz konkretnej, wybranej przez siebie osoby.

Podopieczny może na bieżąco śledzić stan subkonta logując się na swoim indywidualnym profilu na stronie www.dzieciom.pl

Dzięki subkontu Podopieczny może pozyskiwać środki z 1,5% podatku, ze zbiórek publicznych, prywatnych oraz internetowych, a także z darowizn od osób fizycznych oraz firm.

Wydatkowanie środków z subkonta odbywa się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków za leczenie, rehabilitację i inne specjalne potrzeby Podopiecznego.

Do założenia subkonta w Fundacji zachęcamy osoby chore lub z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Stan zdrowia przyszłego Podopiecznego musi zostać potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Do założenia subkonta i dokonywania w imieniu i na rzecz Podopiecznego wszelkich czynności faktycznych i prawnych jest uprawniony jego rodzic lub inny prawny opiekun, który podpisał Porozumienie z Fundacją, jak również osoby upoważnione przez te osoby.

Instrukcję zakładania subkonta znajdziesz w zakładce: Załóż subkonto

Potrzebujesz:

  • aktualnego zaświadczenie lekarskiego, stwierdzającego schorzenie w języku polskim;
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli zostało wystawione;
  • zdjęcia kandydata podpisanego na odwrocie (możesz przesłać je też na adres e-mail: zdjecia@dzieciom.pl).

Nie jest niezbędne. Jeśli dziecko nie ma orzeczenia, wówczas wystarczy aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające schorzenie dziecka.

Zgody na utworzenie profilu, a także na zamieszczenie w nim zdjęcia Podopiecznego są dobrowolne.

Warto pamiętać, że profil ułatwia pozyskiwanie darczyńców, a także umożliwia przekazywanie darowizn online i przekierowuje do programu do rozliczeń PIT, w którym, w polu cel szczegółowy, zamieszczono indywidualne dane Podopiecznego.

Podopieczny może wycofać zgodę na profil w dowolnym momencie.

Subkonto w naszej Fundacji można utworzyć dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia. Dorosłych zachęcamy do kontaktu z Fundacją Sedeka – naszym partnerem, z którym działamy w ramach Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”.

Tak. W przypadku założenia subkonta dla dwojga lub kilkorga dzieci należy przesłać:

  • po dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego Porozumienia wraz z załącznikami dla każdego z dzieci;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające schorzenie dla każdego z dzieci;
  • jedno podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem chorób;
  • zdjęcia każdego dziecka lub jedno wspólne zdjęcie, na którym znajdują się wszystkie dzieci;
  • kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, jeżeli orzeczenia zostały wydane.

Każdemu Podopiecznemu nadawany jest indywidualny numer ewidencyjny. Jeden z numerów będzie subkontem nadrzędnym tzn. będą na nim dokonywane wszelkie transakcje dotyczące rodzeństwa oraz zamieszczane wiadomości od Fundacji. Drugi i każdy następny numer będzie numerem podrzędnym, tzn. nie będą dokonywane na nich żadne transakcje, ani nie będą zamieszczane wiadomości od Fundacji. Na numer podrzędny nie ma również możliwości zalogowania się.

Jeżeli jedno z rodzeństwa jest już Podopiecznym Fundacji, procedura założenia subkonta jest taka sama, ale należy poinformować Fundację, że jedno z subkont jest już utworzone.

Gdy nasz Podopieczny kończy 18 lat, jego subkonto pozostaje aktywne, jednak opiekun subkonta powinien skontaktować się z Fundacją w celu uzupełnienia dokumentacji.

Nie pobieramy żadnych opłat od prowadzenia subkonta ani prowizji od wpłat darczyńców. 100% środków przekazanych na rzecz Podopiecznego trafia na jego subkonto.

 

To umowa zawierana między Fundacją a opiekunem przyszłego Podopiecznego. Integralną częścią Porozumienia są: Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na subkontach Podopiecznych w ramach pomocy społecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Zestawienia kosztów, które opiekun wypełnia w procesie refundacji oraz Klauzula informacyjna RODO.

Porozumienie z Fundacją zawierane jest bezterminowo, jednak zdarza się, że musimy je zaktualizować. Wówczas informujemy o konieczności aktualizacji danych.

Wzór Porozumienia zostanie przesłany drogą e-mailową, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej.

Czas zakładania subkonta zależy w dużej mierze od liczby chętnych nadsyłających zgłoszenia do Fundacji. Proces zakładania subkonta zwykle trwa dłużej w okresie od listopada do kwietnia. Jeśli zakładanie subkonta odbywa się poprzez pocztę tradycyjną, będzie trwało od 3 do nawet 6 tygodni. Jeśli skorzystasz z Formularza na naszej stronie, subkonto zostanie założone w ciągu 2-3 tygodni od daty wysłania do nas kompletu wypełnionych dokumentów.

W przypadku zgłoszenia osobistego w Fundacji i podpisania Porozumienia na miejscu, procedura ta skraca się  maksymalnie do 3 dni roboczych.

Nasza Fundacja zezwala na to, by Podopieczni byli zrzeszeni w innych fundacjach lub stowarzyszeniach, ale należy się upewnić jakie jest stanowisko tychże.

Zgodnie z zasadami Ministerstwa Finansów, urzędy skarbowe są zobligowane do wysłania fundacjom informacji o celach szczegółowych wskazanych przez podatników do 30 września. Na początku października dociera do nas płyta z danymi i możemy zacząć prace nad rozksięgowaniem wpłat na odpowiednich subkontach.

Prace polegające na księgowaniu, weryfikacji błędnie podanych celów szczegółowych oraz wprowadzaniu korekt trwają zwykle do końca listopada.

Ważne! Im mniej błędnie wpisanych celów szczegółowych znajdzie się wśród przekazanych odpisów 1,5% podatku, tym krótszy będzie czas księgowania. Pamiętaj, by na Twoich ulotkach i formularzach PIT był to zawsze: numer subkonta, nazwisko i imię Podopiecznego.

Dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno zostać wykonane przez biuro tłumaczeń i poświadczone ich pieczątką.

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) to rejestr podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji.

Mając numer KRS oraz status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego, Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą” może przyjmować darowizny oraz pozyskiwać 1,5% podatku.

Jeśli chcesz zbierać środki na leczenie i rehabilitację – załóż subkonto.

Wszyscy Podopieczni Fundacji Dzieciom przy pozyskiwaniu 1,5% podatku posługują się tym samym numerem KRS – 0000037904. Oprócz tego każdy z naszych Podopieczny otrzymuje indywidualny numer ewidencyjny (numer subkonta), dzięki któremu może zbierać środki na subkoncie.

Wystarczy, że jego dane, czyli numer subkonta, nazwisko i imię – zostaną wpisane jako „cel szczegółowy” w przypadku 1,5% lub jako tytuł przelewu – w przypadku darowizn.

To pytanie, które często słyszymy od osób chcących zapisać się do Fundacji. Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do Fundacji i założyć subkonto przejdź do pytania pierwszego: Jak założyć subkonto?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz więcej pytań związanych z działalnością Fundacji.

Zarządzaj plikami cookies