Dane z KRS, Statut, sprawozdania

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 118 14 28 385

REGON: 014902795

KRS: 0000037904

STATUS OPP od dnia 01.04.2004 r.

Podstawy prawne funkcjonowania Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

  • Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)
  • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
  • Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633)

Statut

Statut Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

KRS

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdania

Zarządzaj plikami cookies