Cennik Ośrodków Amicus, Biomicus, Cemicus

Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem kosztów

 

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych

Dla pozostałych pacjentów

Pisemna opinia psychologiczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
140-350 zł 160-450 zł
Diagnoza psychologiczna Amicus
Biomicus
Cemicus
280-400 zł 320-450 zł
Konsultacja psychologiczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
1h – 180 zł
0,5h – 110 zł
Terapia psychologiczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia polisensoryczna Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Trening relaksacyjny* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł

*Usługi świadczone również w ramach Usług Telemedycznych.

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Pisemna opinia logopedyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
140-350 zł 160-450 zł
Diagnoza logopedyczna Amicus
Biomicus
Cemicus
250 zł 300 zł
Pisemna opinia neurologopedyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
140-350 zł 160-450 zł
Diagnoza neurologopedyczna Amicus
Biomicus
Cemicus
250 zł 300 zł
Konsultacja logopedyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
1h – 180 zł
0,5h – 110 zł
Elektrostymulacja logopedyczna (10 zajęć) Biomicus 850 zł 950 zł
Elektrostymulacja logopedyczna wg ENMOT
(10 spotkań)
Amicus 850 zł 950 zł
Terapia logopedyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Masaż logopedyczny Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia neurologopedyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł

*Usługi świadczone również w ramach Usług Telemedycznych.

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Konsultacja z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 100 zł
1h – 160 zł
0,5h – 110 zł
Tworzenie i aktualizacja pomocy komunikacyjnych (tablice do komunikacji, pomoce wizualne) Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 100 zł 1h – 120 zł
Opis rozumienia mowy wraz z zaleceniami Amicus
Biomicus
1h – 80 zł 1h – 100 zł
Opis indywidualnego Systemu Komunikacyjnego (ISK) – osoby ze spektrum autyzmu Amicus
Biomicus
1h – 150 zł 1h – 170 zł
Opis strategii komunikacyjnych Amicus
Biomicus
1h – 100 zł 1h – 120 zł
Analiza filmów i raportów Amicus
Biomicus
1h – 80 zł 1h – 100 zł
Opis strategii zachowań kontekstowo nieodpowiednich Amicus
Biomicus
1h – 120 zł 1h – 140 zł
Konsultacja z placówką oraz z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem wraz z przekazaniem strategii Amicus
Biomicus
1h – 150 zł 1h – 170 zł
Tworzenie narzędzi komunikacyjnych (książki papierowe) Amicus
Biomicus
100 – 500 zł 120 – 520 zł
Tworzenie narzędzi komunikacyjnych – zaawansowane oprogramowanie komputerowe (MÓWiK, Grid3, Gridfor Ipad, Boardmaker&SDP, CoughDrop, Communicator 5) Amicus
Biomicus
70 znaków – 100 zł 70 znaków – 120 zł
Tworzenie narzędzi komunikacyjnych – zaawansowane oprogramowanie komputerowe (Słowik) Amicus 150 – 350 zł 170 – 370 zł
Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Diagnoza z audiometrem Biomicus 300 zł 350 zł
Diagnoza bez audiometru* Biomicus 250 zł 280 zł
Wizyta kontrolna z audiometrem Biomicus 200 zł 230 zł
Wizyta kontrolna bez audiometru* Biomicus 140 zł 160 zł

*Usługi świadczone również w ramach Usług Telemedycznych.

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
140-350 zł 160-450 zł
Diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard – Blythe (INPP) Biomicus 280 – 450 zł 320 – 500 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
1h – 180 zł
0,5h – 110 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna z zakwaterowaniem (1 noc) Amicus
Biomicus
Cemicus
280 zł 300 zł
Konsultacja z zakresu chustonoszenia Amicus 200 zł 220 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna z zakresu doboru sprzętu medycznego Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
1h – 180 zł
0,5h – 110 zł
Konsultacja domowa w zakresie w fizjoterapii (w  odległości do 50 km od centrum Warszawy) Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 250 zł 1h – 300 zł
Konsultacja kwalifikująca do zabiegu elektrostymulacji Amicus
Biomicus
Cemicus
30 zł 30 zł
Terapia ruchowa* Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Fizjoterapia z elektrostymulacją Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia neurorozwojowa INPP Biomicus 1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia manualna Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Masaż Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia czaszkowo-krzyżowa Amicus
Biomicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia stóp Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Terapia ręki Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Grafomotoryka Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł

*Usługi świadczone również w ramach Usług Telemedycznych.

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Badanie stóp i konsultacja fizjoterapeutyczna bez wykonania wkładek ortopedycznych 1h Biomicus 170 zł 200 zł
Badanie stóp i konsultacja fizjoterapeutyczna z wykonaniem wkładek ortopedycznych dla dzieci (r. 25-37); 1,5h/2h Biomicus 400 – 470 zł 450 – 540 zł
Badanie stóp i konsultacja fizjoterapeutyczna z wykonaniem wkładek ortopedycznych dla młodzieży i dorosłych (r. 36-45); 1,5h/2h Biomicus 420 – 490 zł 480 – 590 zł
Badanie kontrolne (cena uzależniona od czasu wizyty i ewentualnej korekcji wkładek) Biomicus 170 – 200 zł 200 – 250 zł
Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Diagnoza integracji sensorycznej Amicus
Biomicus
Cemicus
280 – 450 zł 320 – 500 zł
Obserwacja kliniczna Amicus
Biomicus
280 zł 320 zł
Obserwacja procesów integracji sensorycznej Amicus
Biomicus
280 zł 320 zł
Wskazania dot. terapii integracji sensorycznej Amicus
Biomicus
Cemicus
280 zł 320 zł
Konsultacja dot. integracji sensorycznej Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
1h – 180 zł
0,5h – 110 zł
Terapia integracji sensorycznej Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł

*Usługi świadczone również w ramach Usług Telemedycznych.

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Pisemna opinia dot. terapii Biofeedback* Amicus
Biomicus
Cemicus
150 zł 170 zł
Diagnoza QEEG Amicus
Biomicus
Cemicus
250 zł 300 zł
Badanie QEEG Amicus
Biomicus
Cemicus
140 zł 180 zł
Trening Biofeedback Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł

*Usługi świadczone również w ramach Usług Telemedycznych.

Rodzaj usługi Ośrodek Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Mikropolaryzacja tDCS Amicus 1h – 140 zł
0,5h – 90 zł
1h – 160 zł
0,5h – 100 zł
Zajęcia grupowe Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 280 zł
0,5h – 180 zł
1h – 320 zł
0,5h – 200 zł
Terapia wspomagana (terapia prowadzona jednocześnie przez dwóch specjalistów tej samej lub innej specjalizacji) Amicus
Biomicus
Cemicus
1h – 280 zł
0,5h – 180 zł
1h – 320 zł
0,5h – 200 zł
Rodzaj pakietu Liczba godzin Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Pakiet mały 8 1 086 zł 1 241 zł
Pakiet średni 12 1 569 zł 1 824 zł
Pakiet duży 16 2 016 zł 2 304 zł
Rodzaj pakietu Liczba godzin Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Poznaję świat 24 3 120 zł 3 600 zł
Proste plecy 30 3 900 zł 4 500 zł
Mam tę moc 40 5.200 zł 6 000 zł
Sensoteka 35 4.550 zł 5.250 zł
Potrafię więcej 40 5 200 zł 6.000 zł
Bliżej świata 40 5 200 zł 6 000 zł
Stawiam na samodzielność 40 5 200 zł 6 000 zł
Aktywny maluszek 35 4 550 zł 5 250 zł
Rodzaj pakietu Liczba godzin Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Wczesny bodziec 25 3 250 zł 3 750 zł
Szkoła prawidłowej postawy 30 3 900 zł 4 500 zł
Uzyskać swobodę 40 5 200 zł 6 000 zł
Polisensoryczny 35 4 550 zł 5 250 zł
Chcieć to móc 40 5 200 zł 6 000 zł
Między słowami 40 5 200 zł 6 000 zł
Wytrwale do celu 40 5 200 zł 6 000 zł
Wszystko w Twoich rękach 40 5 200 zł 6 000 zł
Rodzaj pakietu Liczba godzin Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Krok w dorosłość 40 5 200 zł 6 000 zł
Przystosowany społecznie 40 5 200 zł 6 000 zł
Pokonać bariery 30 3 900 zł 4 500 zł
Powrót do samodzielności 45 5 850 zł 6 750 zł
Rozwój komunikacji 35 4 550 zł 5 250 zł
Funkcjonalny 23 2 990 zł 3 450 zł
Lokal Dla Podopiecznych Dla pozostałych pacjentów
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka),
ul. Klaudyny 6, Warszawa – 12 dni
1 100 zł 1 200 zł
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka),
ul. Pańska 96, Warszawa – 12 dni
1 200 zł 1 300 zł
Dla 2-4 osób w apartamencie rodzinnym,
ul. Żelazna 41, Warszawa – 12 dni
1 800 zł 2 000 zł
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka),
ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni
1 200 zł 1 300 zł
Dla 2-4 osób w apartamencie rodzinnym,
ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni
1 800 zł 2 000 zł
Zarządzaj plikami cookies