Informacje ogólne o turnusach

Poznaj naszą ofertę i skorzystaj z rehabilitacji. Weź udział w turnusie rehabilitacyjnym lub przyjdź na zajęcia ambulatoryjne.

Proponujemy bogatą ofertę terapeutyczną w naszych ośrodkach rehabilitacji:

Amicus – 8 turnusów rehabilitacyjnych
Biomicus – 8 turnusów rehabilitacyjnych
Cemicus – 6 turnusów rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny to intensywne terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni kalendarzowych.

Terapie w turnusie rehabilitacyjnym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. 

Pojawiające się w ciągu roku święta i dni ustawowo wolne od pracy powodują, że niektóre turnusy są skrócone.

Każdy pacjent uczestniczący w turnusie rehabilitacyjnym ma przypisanego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za całościowy przebieg terapii podczas turnusu oraz przygotowanie podsumowania zajęć.

W przypadku wystąpienia wątpliwości przy wyborze konkretnej terapii lub turnusu, decyzję pomoże podjąć koordynator ds. turnusów w wybranym ośrodku:

Amicus: tel. 22 100 13 09 lub 606 200 631
Biomicus: tel. 22 100 62 73 lub 881 934 284
Cemicus: tel. 22 100 13 28 lub 881 931 049

Zarządzaj plikami cookies