INPP Diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe

W naszym ośrodku, korzystając ze standardowych nieinwazyjnych testów medycznych możemy określić, gdzie występują oznaki niedojrzałości neuromotorycznej i tym samym zaoferować skuteczną stymulację wspierającą rozwój psychoruchowy.

W INPP niedojrzałość neuromotoryczna NMI jest definiowana jako stała obecność zbioru odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak, bądź niepełny rozwój odruchów posturalnych po ukończeniu trzy i pół roku.

Program terapeutyczny zmniejsza stres rozwojowy długofalowo oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy. Jest skierowany do dzieci od 7 roku życia, a w szczególnych przypadkach, po wstępnej analizie, nawet od 5 roku życia.

Opiera się na ćwiczeniach fizycznych wykonywanych codziennie pod nadzorem rodzica w warunkach domowych przez 8 tygodni. Po tym następuje ewaluacja postępów oraz modyfikacja programu ćwiczeń. Cały trening trwa około 12 miesięcy.

Terapia INPP jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z:  

  • trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, bez uszkodzeń neurologicznych, o względnie dobrej motywacji i chęci do współpracy;
  • dysleksją rozwojową;
  • trudnościami w uczeniu się;
  • ze słabą kontrolą ruchów gałek ocznych;
  • ze nieprawidłową postawą, szczególnie przy stole podczas posiłku lub przy biurku podczas odrabiania lekcji;
  • niezdolnością do ignorowania nieistotnych informacji np. wizualnych;
  • nadpobudliwością, z ADHD, z ADD;
  • destrukcyjnym zachowaniem lub tendencją do wycofywania się w celu uniknięcia nadmiernych bodźców;
  • lękiem;
  • ze spektrum autyzmu.
Zarządzaj plikami cookies