Wczesny bodziec

Wczesny bodziec

Turnus dla dzieci do 4 roku życia

 Liczba godzin terapii w turnusie: 25

  • Terapia ruchowa (NDT-Bobath, PNF) – 10 godz.
  • Masaż / terapia czaszkowo-krzyżowa – 5 godz.
  • Terapia logopedyczna / masaż logopedyczny – 5 godz.
  • Terapia psychologiczna / polisensoryczna– 5 godz.

Naszym Podopiecznym oferujemy specjalne warunki cenowe.

Zarządzaj plikami cookies