Integracja Sensoryczna z elementami terapii funkcji wzrokowych

Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii funkcji wzrokowych jest to terapia sensomotoryczna, podczas której w szczególny sposób dobieramy ćwiczenia stymulujące do prawidłowego patrzenia, pobudzając prawidłową fiksację, aby wydłużać czas skupienia wzroku na bodźcu.

Cel terapii SI z elementami terapii funkcji wzrokowych:

Oddziaływania terapeutyczne mają integrować funkcje wzrokowe z umiejętnościami manualnymi niezbędnymi do odwzorowywania, nauki pisania czy przepisywania. Program terapii ma na celu w jak najlepszy sposób zintegrować wzrokowe bodźce z motorycznymi, słuchowymi, dotykowymi i przedsionkowymi.

Dla kogo terapia SI z elementami terapii funkcji wzrokowych?

Terapia tego rodzaju skierowana jest do dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu wzrokowym w aspekcie motorycznym oraz poznawczym, czyli mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, matematyką, pamięcią wzrokową, słuchową, motoryczną, słabą koordynacją wzrokowo – ruchową i zaburzeniem koncentracji uwagi.

Zarządzaj plikami cookies