Zmodyfikowana terapia wymuszona koniecznością m-CIMT (ang. modified-Constraint Induced Movement Therapy)

Zmodyfikowana terapia wymuszona koniecznością jest przeznaczona dla pacjentów z  niedowładem połowiczym, występującym w mózgowym porażeniu dziecięcym, a także po incydencie udaru czy w przypadku występowania guza mózgu. Terapia ma na celu uaktywnienie niedowładnej kończyny górnej przez intensywne ćwiczenia, przy jednoczesnym unieruchomieniu sprawniejszej kończyny górnej, przez założenie rękawicy lub użycie bandaża bądź gipsu.

Efektywny program treningowy obejmuje 2-godzinną terapię trwającą minimum 2 tygodnie. Terapia zawiera techniki kształtowania (polegające na zwiększaniu poziomu trudności zadania) połączone z powtarzaniem zadań praktycznych ukierunkowanych na cel.

Program zawiera korzystne połączenie ćwiczeń kończyny górnej podczas zajęć z terapeutą z kontynuacją terapii w warunkach domowych – poprzez angażowanie kończyny podczas wykonywania codziennych aktywności.

Powyższa terapia jest poparta badaniami naukowymi, które dowodzą jej wysokiej skuteczności. Po całym cyklu zajęć zauważalna jest poprawa w zakresie spontanicznego używania niedowładnej kończyny górnej dziecka. Przejawia się to m.in. w aktywnym sięganiu, chwytaniu oraz  czynnościach z zakresu samoobsługi.

Zarządzaj plikami cookies