Model PECS

Model PECS (Picture Exchange Communication System) to program terapeutyczny stworzony dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w werbalnym komunikowaniu się.

PECS polega na użyciu serii obrazków reprezentujących konkretne przedmioty, czynności, emocje i pojęcia. Dziecko uczy się wtedy wymiany obrazków z opiekunem, aby wyrażać swoje potrzeby, pragnienia, emocje i myśli.

Model PECS składa się z sześciu etapów, które krok po kroku uczą dziecko komunikacji przy pomocy obrazków. Na początku dziecko uczy się wybierać obrazek przedstawiający to, czego chce, a następnie przekazywać go opiekunowi w zamian za to, czego potrzebuje. W kolejnych etapach dziecko rozwija swoje umiejętności komunikacyjne poprzez użycie coraz bardziej złożonych zdań i łączenie różnych obrazków.

Model PECS ma na celu ułatwienie dziecku komunikacji i poprawienie jego umiejętności społecznych.

Zarządzaj plikami cookies