Arteterapia

Arteterapia – terapia poprzez sztukę

W arteterapii szczególny nacisk położony jest na sam proces tworzenia i pojawiające się w nim emocje, spostrzeżenia. Istotne są również reakcje występujące wobec własnych wytworów. Działania podejmowane w ramach arteterapii pozwalają odkryć zdolności osoby, jej osobowość, zainteresowania czy troski.

Jaki jest cel arteterapii?

Głównym zadaniem arteterapii jest zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Stosowana jest w pracy z osobami z trudnościami w nauce, z zaburzeniami lękowymi, depresją, uwikłanymi w rodzinne konflikty, społecznymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub choroby, doświadczenia traumy i straty. Jako metoda rehabilitacji, arteterapia usprawnia manualnie, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi. Dla osób z problemami w zakresie komunikacji werbalnej stanowi dobre źródło wyrażenia emocji i potrzeb. W arteterapii stosuje się wiele różnych metod, które skupiają się głównie wokół książek, bajek, tańca, muzyki, teatru czy filmu. Wykorzystuje się również sztuki plastyczne.

Arteterapia – dla kogo?

Arteterapia kierowana jest do osób w różnym wieku, by poprzez artystyczną ekspresję pomagać rozwiązywać wewnętrzne konflikty, redukować stres, zwiększać poczucie własnej wartości i sprawstwa. Uczestnicy arteterapii mogą rozwijać własne twórcze działania, postrzegać świat wielozmysłowo.

Arteterapia pozwala oderwać się od codzienności, wypocząć, przenieść w nieuświadomiony, wewnętrzny świat. W późniejszym etapie, poprzez autorefleksję – spojrzeć na otaczającą rzeczywistość i życiowe doświadczenia z innej perspektywy. Lepiej poznać siebie i swoje możliwości, ujawnić skrywane emocje i zredukować powstałe napięcie.

Zarządzaj plikami cookies