Terapia psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywania deficytów rozwojowych.

Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój dziecka z niepełnosprawnością, pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowaniu zachowań negatywnych i niepożądanych.

Celem terapii jest wdrożenie dziecka niepełnosprawnego do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.

Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą:

 • obserwacji psychologicznej;
 • wywiadu lub rozmowy psychologicznej;
 • ćwiczeniom koncentracji uwagi;
 • metodom projekcyjnym;
 • treningowi zachowań społecznych;
 • elementom muzykoterapii;
 • metodzie stymulacji polisensorycznej;
 • doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • metodzie rozwijającej aktywność własną.

Dzięki terapii psychologicznej dziecko:

 • właściwe rozpoznaje i nazywa swoje potrzeby;
 • podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci;
 • odczuwa satysfakcję z pracy;
 • poszukuje, odkrywa i realizuje siebie;
 • uzupełnia deficyty;
 • czuje się dowartościowane;
 • akceptuje siebie;
 • rozwija swoje najlepsze strony;
 • poprawia funkcje poznawczo-pamięciowe, uwagę i spostrzeganie.

 

Zarządzaj plikami cookies