Terapia manualna

Terapia manualna jest koncepcją badania i leczenia zaburzeń strukturalnych układu ruchu – stawów, mięśni, nerwów. Wnikliwy wywiad oraz szczegółowy schemat badania różnicującego pozwalają na odnalezienie zajętej struktury, określają stopień jej uszkodzenia i przyczyny dolegliwości.

Częstą przyczyną zaburzeń jest dysproporcja pomiędzy zdolnościami tkanki do przyjmowania obciążeń, a obciążeniami, jakim poddawany jest organizm. Leczenie opiera się na znoszeniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej równowagi między stawami, tkankami miękkimi i strukturami nerwowymi.

Stosowane techniki leczenia:

  • pasywne techniki mobilizacyjne (mobilizacja stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych i funkcjonalne leczenie tkanek miękkich);
  • medyczny trening funkcjonalny (aktywnie wykonywane ćwiczenia służące wzmocnieniu mięśni, przystosowaniu organizmu do przyjmowania obciążeń czy utrzymaniu ruchomości).
Zarządzaj plikami cookies