Podczas terapii ręki skupiamy się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń, praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Prowadzona jest dokładna ocena:

  • zakresu ruchomości stawów kończyny górnej;
  • zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu;
  • nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych;
  • napięcia mięśniowego wg skali Ashworth.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z:

  • zaburzeniem napięcia mięśniowego;
  • zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach);
  • brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej;
  • zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych;
  • zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

 

Zarządzaj plikami cookies