Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Są to zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa oparte o zasady kognitywnego nauczania społecznego. Oznacza to, że nabywanie nowych umiejętności społecznych odbywa się na drodze zdobywania konkretnej wiedzy – każda z uczonych umiejętności jest prezentowana uczestnikom krok po kroku, a następnie ćwiczona.

Zasadniczym celem treningu jest zdobycie wiedzy na temat konkretnych zachowań społecznych, realne zwiększenie zakresu umiejętności społecznych możliwe poprzez praktyczne ćwiczenia, podniesienie poziomu samooceny uczestników oraz zmniejszenie lęku związanego z interakcjami społecznymi.

Wskazania

Zajęcia adresowane są do dzieci mówiących, w normie intelektualnej lub z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Zapraszamy na nie dzieci:

  • nieśmiałe, wycofane, lękowo nastawione do interakcji społecznych
  • z diagnozą zespołu Downa
  • z diagnozą zespołu Wiliamsa
  • z diagnozą autyzmu (wysokofunkjconującego)
  • z diagnozą zespołu Aspergera
  • wykazujące zachowania opozycyjno-buntownicze
Zarządzaj plikami cookies