Muzykoterapia to zaplanowany i metodyczny proces, którego celem jest utrzymanie lub osiąganie dobrostanu pacjenta. Muzykoterapeuta wyznacza pozamuzyczne cele (np. poznawcze, motoryczne, społeczne czy emocjonalne) i realizuje je, wykorzystując do tego muzykę. Dzięki różnorodności, elastyczności i wielowymiarowości muzyki możliwe jest zaspokajanie wielu potrzeb i adresowanie różnych celów w każdej grupie wiekowej oraz w każdym zaburzeniu czy trudności.

Cele muzykoterapii:
• rozwój funkcji poznawczych- koncentracji, pamięci i uwagi;
• poprawa umiejętności motorycznych i manipulacyjnych;
• kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i ekspresji emocji;
• nauka czekania na swoją kolej, budowania relacji i dzielenia wspólnego pola uwagi;
• rozwój alternatywnych sposobów komunikacji;
• relaksacja i odpoczynek;
• gromadzenie pozytywnych doświadczeń i spontaniczna aktywność muzyczna.

Czego się spodziewać?
Zajęcia opierają się przede wszystkim o aktywne uczestniczenie – muzyczne zabawy i zagadki, granie na instrumentach, ruch do muzyki, śpiewanie piosenek, improwizację, tworzenie i komponowanie. Wykorzystywana jest muzyka klasyczna i popularna, piosenki dziecięce i ludowe, a także wiele innych dźwięków i odgłosów. Aby korzystać z walorów muzykoterapii, nie trzeba mieć umiejętności muzycznych. Co więcej, nurt muzykoterapii kreatywnej (ang. Creative Music Therapy) opiera się na poszanowaniu wolności wyboru pacjenta oraz atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tak więc każdy uczestnik podczas zajęć może czuć się swobodnie.

Zarządzaj plikami cookies