Jak przygotować się na turnus?

Minimum 2 tygodnie przed przyjazdem na turnus wypełnij kwestionariusz medyczny.

  • Jesteś Podopiecznym? Kwestionariusz znajdziesz po zalogowaniu się na subkonto.
  • Jesteś pacjentem spoza Fundacji? Kwestionariusz zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w Twoim formularzu zgłoszeniowym.

Odpowiedzi z kwestionariusza pozwolą specjalistom poznać zakres funkcjonowania pacjenta, a także przygotować indywidualny plan terapii uwzględniający jego mocne i słabe strony. Kilka dni przed turnusem skontaktuje się z Tobą telefonicznie koordynator ds. turnusów w celu omówienia dalszych ustaleń dotyczących procesu rehabilitacji. Pamiętaj o zabraniu kompletnej dokumentacji medycznej: historia choroby, wypisy, opinie lekarzy, aktualne wyniki badań, lista leków. Warunkiem podjęcia terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii.
Zabierz ze sobą:

  • wygodny strój do ćwiczeń, nieograniczający swobody ruchów;
  • buty na zmianę dla pacjenta i opiekuna;
  • leki, które przyjmuje pacjent;
  • komunikatory (jeśli są konieczne);
  • jeśli pacjentem jest dziecko – ulubioną zabawkę, którą będzie mogło mieć przy sobie na zajęciach.
Zarządzaj plikami cookies