Zajęcia z grafomotoryki skupiają się głównie na usprawnianiu koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej tzn. wszystkich czynności związanych z aktywnością ręki i dłoni. Zajęcia z tego zakresu pozwalają na udoskonalanie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji przestrzennej, pomagają ukształtować umiejętność posługiwania się przyborami piszącymi, korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe – nieprawidłowe trzymanie przyborów, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni. Cel ćwiczeń jest zawsze adekwatny dla wieku i dostosowany do aktualnych potrzeb.

Zajęcia uwzględniają zarówno potrzeby maluchów jak i nastolatków, proponowane programy terapeutyczne mają swoje schematy postępowania, dzięki którym łatwo będzie zmierzyć efekty włożonej przez dziecko pracy.

Komu zalecamy grafomotorykę?

  • Dzieciom i młodzieży, którym zalecana jest systematyczna praca nad charakterem pisma (m.in. przy dysgrafii)
  • Dzieciom i młodzieży biorącym udział w rehabilitacji ręki, aby wzmocnić efekt prowadzonej terapii
  • Dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy. Stymulacja dłoni, gdzie znajdują się silne unerwienia, korzystnie wpływa na rozwój mowy
Zarządzaj plikami cookies