Terapia ruchowa

Terapia ruchowa łączy i wykorzystuje znane i cenione na świecie metody rehabilitacyjne. Nie pracujemy jedną metodą, ale z każdej wybieramy to, czego dziecko najbardziej potrzebuje w danym momencie. Głównymi narzędziami naszej pracy są: NDT Bobath, PNF uzupełniane o elementy Kinesiology Taping, terapii tkanek miękkich, trójpłaszczyznowej terapii stóp, masażu leczniczego, poizometrycznej relaksacji mięśni i innych.

Do terapii wykorzystujemy bieżnię i podnośnik sterowany na szynie – system Levi Active.

Indywidualny trening chodu na bieżni poprawia siłę mięśniową kończyn dolnych oraz napięcie mięśni posturalnych budując prawidłowy wzorzec chodu.

Natomiast w przypadku złożonych ruchowych ograniczeń dziecka, wspomaganie w podnośniku oraz w systemie Levi Active daje możliwość wykonywania zróżnicowanych ćwiczeń w wielu płaszczyznach.  Jest często jedynym sposobem na wykonywanie kroków i umożliwia pacjentowi poznanie nowych aktywności ruchowych nieobecnych dotąd w jego codziennym funkcjonowaniu.

Nasza terapia nastawiona jest na osiąganie celów funkcjonalnych, czyli takich, które pozwalają zdobyć pacjentowi jak największą samodzielność, a są w zasięgu jego aktualnych możliwości.

Ustalamy cel terapii, by następnie podjąć współpracę przy jego realizacji. Terapię rozszerzamy o instruktaż, dzięki któremu pacjent będzie mógł kontynuować rehabilitację w domu.

 

Zarządzaj plikami cookies