Rozwój komunikacyjny

Turnus dla dorosłych pacjentów z afazją, dyzartrią i innymi zaburzeniami komunikacji.

Liczba godzin terapii w turnusie: 35

  • Terapia ruchowa (integracja sensoryczna, IBITA Bobath, PNF, terapia ręki) – 10 godz.
  • Terapia neurologopedyczna / logopedyczna (terapia logopedyczna, masaż logopedyczny, trening oddechowo- fonacyjny, terapia dysfagii, AAC) – 15 godz.
  • Terapia psychologiczna (wsparcie psychologiczne, terapia funkcji poznawczych / RehaCom, trening umiejętności społecznych, trening kontroli emocji, relaksacja) – 10 godz.

Naszym Podopiecznym oferujemy specjalne warunki cenowe.

 

Zarządzaj plikami cookies