Pokonać bariery

Turnus dla dorosłych pacjentów z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz zespołami wad genetycznych

Liczba godzin terapii w turnusie: 30

  • Terapia ruchowa (integracja sensoryczna, IBITA Bobath, PNF, terapia ręki, masaż) – 15 godz.
  • Terapia neurologopedyczna / logopedyczna (terapia logopedyczna, masaż logopedyczny, AAC, terapia dysfagii) – 10 godz.
  • Terapia psychologiczna (terapia funkcji poznawczych, RehaCom, terapia polisensoryczna, trening emocji, relaksacja) – 5 godz.

Naszym Podopiecznym oferujemy specjalne warunki cenowe.

Zarządzaj plikami cookies