C-Eye® II PRO (Cyberoko) jest produktem medycznym wykorzystującym technologię śledzenia wzroku. W skali międzynarodowej to jedyne narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi. System wykorzystuje metodę cyber oka.

C-Eye® II PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez pacjenta wyświetlanych na ekranie treści. Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez pacjenta odpowiedzi umożliwia obiektywną diagnozę i skuteczną terapię – przede wszystkim: wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych.

System składa się z następujących części:

  • modułu oceny stanu pacjenta – za jego pomocą można zbadać zmysły odpowiedzialne za komunikację, a także zweryfikować funkcje poznawcze chorego i jego stan emocjonalny;
  • modułu neurorehabilitacji – jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji;
  • modułu komunikacji i rozrywki – pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok, a osoby bardziej zaawansowane mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywania ich w pamięci systemu.

System C-Eye jest polecany m.in. pacjentom:

  • z różnorakimi uszkodzeniami mózgu,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • wybudzonym ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości, osoby w stanie minimalnej świadomości (również zdiagnozowane jako osoby w stanie wegetatywnym),
  • unieruchomionym, w pełni świadomym, mającym problemy z komunikowaniem się, m.in.: pacjenci z afazją, dyzartią,
  • z zaburzeniami rozwojowymi.
Zarządzaj plikami cookies