Terapia psychologiczna

Terapia obejmuje cykl spotkań z psychologiem, w trakcie których pacjent może omówić problemy, jakie napotyka w codziennym życiu. Terapia adresowana jest zarówno do osób zdrowych somatycznie, jak i zmagających się z problemami zdrowotnymi. W czasie terapii psychologicznej pacjent może poruszyć te tematy, które są dla niego trudne, albo podjąć próbę zmiany w ważnym dla niego obszarze życia.
W czasie terapii pacjent wspólnie z psychologiem omawia swoje zachowania i próbuje odkryć stojące za nimi myśli i uczucia. Może również przedyskutować swoje spostrzeżenia na temat zachowań innych ludzi wobec niego.
Dzięki temu pacjent zwiększa swoją wiedzę na temat mechanizmów, które wpływają na to jak się czuje i jak się zachowuje on oraz inni ludzie. Ta wiedza pozwala mu spojrzeć na własne emocje z większym dystansem, wzmocnić kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz lepiej dostosować swoje reakcje do otaczającej rzeczywistości.

Zarządzaj plikami cookies