Metoda NDT Bobath (IBITA)

Terapia metodą Bobath (IBITA) jest stosowana w leczeniu osób z zaburzeniami ruchowymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, urazy mózgu, choroby neurologiczne i ortopedyczne.

Metoda Bobath opiera się na założeniu, że mózg ma zdolność do adaptacji i zmiany, zwanej neuroplastycznością, co oznacza, że osoby z zaburzeniami ruchowymi mogą nauczyć się na przykład nowych sposobów poruszania się. Terapia skupia się na poprawie kontroli ruchowej i równowagi poprzez ulepszanie wzorców ruchowych oraz pobudzanie mięśni i nerwów do pracy.

Podczas sesji terapeutycznych, terapeuta ocenia pacjenta pod kątem funkcjonalności, siły mięśniowej, równowagi, koordynacji i wzorców ruchowych. Na podstawie tych obserwacji, opracowuje plan leczenia i stosuje specjalne techniki terapeutyczne.

Terapia jest funkcjonalna i przebiega w sposób zaplanowany na kolejne etapy prowadzące do osiągnięcia głównego celu. Zadania są przyjemne dla pacjenta i ukierunkowane na przystosowanie go do udziału w życiu codziennym z uwzględnieniem jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń zachowań oraz kontroli motorycznej. Powyższe działania przekładają się na zwiększone możliwości uczestnictwa pacjenta w aktywnościach każdego dnia.

 

Zarządzaj plikami cookies