Terapia logopedyczna

Oferujemy terapię logopedyczną dla osób dorosłych. W oparciu o starannie przeprowadzony wywiad, testy oraz obserwacje pacjenta zaplanujemy i przeprowadzimy terapie:

• zaburzeń realizacji fonemów,
• zaburzeń czynności prymarnych (oddychanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie)
• dysfagii (zaburzenia połykania),
• dyzartrii (zaburzenia artykulacyjno-oddechowo-fonacyjnych),
• afazji (zaburzenia funkcji językowych, w wyniku uszkodzenia mózgu)
• rozszczepu wargi i/lub podniebienia;
• zaburzeń oddechowo-fonacyjnych;
• zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia słuchu;
• zaburzeń w zakresie komunikacji werbalnej (problemy z rozumieniem lub/i komunikacją wynikające np. z niepełnosprawności intelektualnej, uszkodzeń neurologicznych).
By osiągnąć założone cele terapeutyczne korzystamy z naszej najlepszej wiedzy. Stale poszerzamy swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach. W codziennej pracy wykorzystujemy między innymi:
• terapię bazalną,
• terapię manualną,
• terapię miofunkcjonalną,
• elektrostymulacje,
• elastyczny terapeutyczny taping wg podejścia Esther de Ru,
• techniki oddechowe oraz oddechowo-fonacyjne;
• elementy treningu słuchowego;
• różne metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dobrane do potrzeb i możliwości konkretnego pacjenta.

Podczas pracy z dorosłymi pacjentami, tak samo jak w terapii dzieci i młodzieży, wybór metody usprawniania są podyktowane rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz jego kondycją zdrowotną. Dlatego kierujemy się całościowym i indywidualnym podejściem do pacjenta, uwzględniając przy tym współpracę ze specjalistami z innych dziedzin m.in: psychologii, fizjoterapii, laryngologii, foniatrii czy ortodoncji.

Zarządzaj plikami cookies