Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to prawidłowa organizacja bodźców odbieranych przez receptory. Układ nerwowy otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z własnymi doświadczeniami. Na tej podstawie kreuje odpowiednią do sytuacji reakcję.

Każdy z nas wchodząc w okres dorosłości wnosi ze sobą własny, charakterystyczny sposób przetwarzania informacji sensomotorycznych, wypracowane sposoby zwiększania tolerancji na bodźce oraz radzenia sobie z naładowanymi sensorycznie czynnościami codziennymi. Umiejętności te wpływają na zdolność wykonywania pracy, tworzenie i utrzymywanie relacji społecznych.

Dlaczego warto rozpocząć terapię?

Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych przyczyniają się do:

  • braku organizacji, problemów z utrzymaniem pracy,
  • często prowadzą do niskiej samooceny,
  • zmniejszają wrażliwość na doznania, zwiększając prawdopodobieństwo upadku, poparzeń czy kontuzji,
  • nieefektywnego odbioru bodźców, obniżenia kontroli stanów emocjonalnych, huśtawek nastroju lub odczuwania chronicznego niepokoju.

Doświadczenia zmysłowe zdobywamy przez całe życie, ważne by jego jakość nie obniżała się wraz z wiekiem. Wprowadzając terapię SI dla osób dorosłych, pomaga się im owocnie korzystać z życia codziennego.

Zarządzaj plikami cookies