EEG Biofeedback

EEG Biofeedback znajduje zastosowanie w terapii dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i psychologicznym, a także u osób zdrowych, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie psychofizjologiczne.

Wskazania

 • stany lękowe;
 • zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • stres;
 • zaburzenia snu;
 • deficyty uwagi;
 • deficyty poznawcze;
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia;
 • ADHD i ADD;
 • epilepsja;
 • autyzm, zespół Aspergera;
 • tiki nerwowe;
 • zespół Tourette’a.

Sesja terapeutyczna

Pacjent ma podłączone do głowy elektrody przekazujące sygnał z mózgu do komputera terapeuty. Rejestrowane na bieżąco fale mózgowe widoczne są jednocześnie na monitorze pacjenta i terapeuty. Pacjent widzi je jako grę audiowizualną, np. jedzie samochodem. Kieruje nim za pomocą siły woli, myśli, fal mózgowych. Wygrywa, gdy potrafi zwiększyć aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy uaktywniają się fale niepożądane, przegrywa.

Efekty

Dzięki treningom rozwija się proces warunkowania instrumentalnego, czyli proces świadomego kontrolowania stanów psychicznych i fizjologicznych oraz sprzęgania ich ze sobą. Połączenia neuronalne ulegają przeorganizowaniu, a czynność bioelektryczna normalizacji.

Jednym z pierwszych pozytywnych efektów terapii jest regulacja cyklów dobowych, w tym snu. Poprawia się jego jakość – sen daje więcej odpoczynku.

Następuje regulacja emocji. Powraca równowaga psychiczna. Zwiększa się odporność na stres.

Dzięki usprawnieniu procesów poznawczych i wzmocnieniu kontroli uwagi wzrastają możliwości intelektualne.

W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości) epilepsji, epizodów epileptycznych, warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań od lekarza prowadzącego oraz ostatnich wyników badania EEG.

Zarządzaj plikami cookies