Diagnoza QEEG

Przed rozpoczęciem cyklu treningowego biofeedback wskazane jest przeprowadzenie badania QEEG (ilościowe badanie EEG) czyli mapy aktywności mózgu. Analiza wyników badania pozwala na optymalny dobór protokołów treningowych.

Badanie polega na rejestracji czynności EEG z kilkunastu punktów głowy, przy oczach zamkniętych, oczach otwartych oraz w trakcie wykonywania zadania angażującego dany obszar kory mózgowej (np. zadanie rachunkowe, czytanie, aktywne słuchanie). Pomiary EEG są następnie przetwarzane statystycznie, porównywane z bazami normatywnymi i wizualizowane za pomocą diagramów tzw. „map mózgu”. Pokazują one m.in. rozkład przestrzenny poszczególnych pasm częstotliwości, koherencje między analizowanymi punktami kory, częstotliwości dominujące czy zmienność sygnału EEG.

Wykonanie pomiarów trwa ok. 60minut i wykonywane jest na pierwszym lub drugim spotkaniu, w godzinach przedpołudniowych. W trakcie badania pacjent siedzi wygodnie na fotelu, jest rozluźniony, nie porusza się. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania się ze strony pacjenta.

 

Zarządzaj plikami cookies