Terapia wad wymowy i zaburzeń komunikacji

Oferujemy terapię różnorodnych wad wymowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzimy terapię seplenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej i innych nieprawidłowych artykulacji głosek. Podczas ćwiczeń stymulujemy analizę i syntezę słuchową oraz prowadzimy ćwiczenia słuchu fonematycznego. Terapia obejmuje również ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.

Podczas terapii wywołujemy prawidłową artykulację dźwięków mowy, a następnie utrwalamy wymowę głoski na materiale językowym według określonych etapów. W czasie ćwiczeń artykulacyjnych wykorzystane są specjalistyczne programy multimedialne do opanowania prawidłowej artykulacji dźwięków mowy, ponadto rozmaite gry i inne pomoce stworzone do ćwiczeń artykulacji.

Terapia zaburzeń komunikacji językowej występujących w autyzmie, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedosłuchu (dotyczy dzieci bez dodatkowych niepełnosprawności), alalii prowadzona jest z zastosowaniem elementów Metody Krakowskiej. Metoda ta zakłada, że opanowanie języka jest uwarunkowane rozwojem funkcji intelektualnych, a półkule mózgu różnią się rodzajem opracowywanego materiału i strategią jego porządkowania. Jest metodą rozwojową, gdyż w działaniach terapeutycznych realizujemy kolejne etapy rozwojowe dziecka zdrowego. Jedną z wielu technik terapeutycznych stosowanych w tej metodzie jest wczesna nauka czytania, ponieważ język pisany pozwala na zatrzymanie w czasie informacji – wydłużany jest w ten sposób czas przetwarzania informacji językowej.

Zarządzaj plikami cookies