Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz i choroby Scheuermanna w skrócie FITS jest młodą metodą (stworzoną w 2004 roku) leczenia skolioz, której autorami są fizjoterapeuci dr Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango.

Ich terapia, której skuteczność potwierdzają liczne doniesienia i opracowania naukowe, została doceniona przez SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedyczne i Rehabilitacyjne Leczenia Skolioz). Towarzystwo to uznało FITS za skuteczną metodę w leczeniu skolioz.

Terapia metodą FITS dedykowana jest dla dzieci u których podejrzewa się lub już zdiagnozowano skoliozę, chorobę Scheuermanna i inne wady postawy (postawa skoliotyczna, plecy okrągłe, wady klatki piersiowej). Przed rozpoczęciem terapii pacjent poddawany jest szczegółowemu badaniu podczas którego określa się m.in. lateralizację całego ciała, kąt rotacji tułowia i inne ważne parametry. Otrzymane informacje zestawia się ze zdjęciem RTG, a także klinicznym obrazem dziecka, po czym ustawia się indywidualny plan terapii.

Sama indywidualizacja odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ u każdego pacjenta wada kręgosłupa manifestuje się niepowtarzalnie. Zwiększa to poczucie kontroli nad przebiegiem terapii oraz jej postępami.

Terapia składa się z wcześniej wspomnianego dokładnego badania, normalizacji napięcia skróconych mięśni, pracy manualnej na strukturach, nauki korekcji ciała oraz stabilizacji tejże korekcji, elongacji kręgosłupa oraz jego uelastyczniania, oddechu derotacyjnego.

Zarządzaj plikami cookies