Terapia psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej najistotniejsze jest zbudowanie bezpiecznej relacji, uważność na sygnały płynące od pacjenta oraz możliwie najefektywniejsze dostosowanie oddziaływań do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta oraz całego systemu rodzinnego.

W czasie wywiadu z rodzicami ustalane są m.in. potrzeby oraz cele rodziny. Środowisko rodzinne jest najważniejszym miejscem w rozwoju dziecka. W związku z tym terapia wiąże się ze ścisłą współpracą z rodziną.

W oparciu o wywiad, diagnozę funkcjonalną oraz obserwacje pacjenta zaplanujemy dostosowane oddziaływania m.in. w zakresie:

• wsparcia rozwoju emocjonalno-społecznego i poznawczego;
• wsparcia w zakresie rozumienia i świadomości niepełnosprawności;
• pracy nad zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi;
• pomocy w przeprowadzeniu treningu toaletowego;
• doboru zabaw wspierających rozwój i dostosowanych do potrzeb oraz możliwości pacjenta;
• wsparcia kompetencji rodzicielskich;
• tworzenia indywidualnych strategii i systemów komunikacyjnych;
• wsparcia rodziców w użytkowaniu, samodzielnym tworzeniu i edytowaniu narzędzi komunikacyjnych.

Kierujemy się całościowym i indywidualnym podejściem do pacjenta, uwzględniając przy tym współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, m.in: logopedii, fizjoterapii, optometrii, tyflopedagogiki czy surdopedagogiki.
W pracy indywidualnej wykorzystujemy wiedzę, metody i techniki zdobyte w czasie wielu szkoleń (więcej informacji w zakładce kadra). Wykonujemy testy diagnostyczne Skalą Inteligencji Stanford Binet 5 oraz testem KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego).

 

Zarządzaj plikami cookies