Terapia ręki

Polega na kształtowaniu sprawności ruchowej dłoni. Ręka jako niezwykle ważny narząd ruchu, pomaga nam poznawać otaczający nas świat, a jej reprezentacja w mózgu jest ogromna. Sprawna praca ręki pozwala wykonywać czynności samoobsługowe mycie, jedzenie, ubieranie, ale także pisanie rysowanie, chwytanie. Podczas zajęć ćwiczymy różne rodzaje chwytu, koordynację oko-ręka oraz koordynację między prawa i lewą dłonią. W podejściu globalnym sprawność kończyny górnej odnosi się do prawidłowego wzorca posturalnego całego ciała, a tym samym do osiągania funkcjonalnych efektów terapii.

Zarządzaj plikami cookies