Cuevas Medek Exercise (terapia CME) zostało opracowane przez Ramona Cuevasa w latach 70. XX wieku, i oznacza dynamiczną metodę stymulacji ruchowej. W Polsce ta metoda częściej jest znana pod nazwą Medek.

Jest to podejście terapeutyczne, w którym wykorzystuje się ćwiczenia, które prowokują automatyczne reakcje posturalne u dzieci z opóźnieniem ruchowym. Teoria stojąca za tym podejściem jest taka, że im bardziej dystalne wsparcie jest stosowane przez terapeutę na segmentach ciała dziecka, tym silniejsze są wywoływane funkcjonalne reakcje antygrawitacyjne.

Dlatego im dalej od środka ciała dziecka terapeuci udzielają wsparcia, tym bardziej mózg i ciało dziecka muszą pracować i reagować wbrew grawitacji, aby wywołać reakcje motoryczne, takie jak chodzenie, stanie i siedzenie.

Zarządzaj plikami cookies