Poznajemy własne emocje

Zajęcia grupowe pełnią istotną funkcję w rozwoju dzieci. Udział w zajęciach sprzyja budowaniu dobrych relacji rówieśniczych, rozwija umiejętności porozumiewania się z innymi, wyzwala emocje. Dzieci integrują się z grupą, uczą się wykonywać rozmaite zadania w interakcji z innymi.

Poznajemy własne emocje

Podczas zajęć dzieci dowiadują się jaką rolę pełnią emocje, uczą się ich rozpoznawania i nazywania oraz poznają sposoby adekwatnego radzenia sobie z nimi. Kształtują także umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań oraz uświadomią sobie jaki wpływ mają myśli na powstawanie emocji. W rezultacie dzieci będą lepiej radziły sobie w trudnych sytuacjach: ze złością, smutkiem, lękiem, rozdrażnieniem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne, elementy treningów relaksacyjnych i uważności oraz arteterapię. Mają formę prostych ćwiczeń, w ramach których pracujemy z emocjami, myślami oraz ciałem.

Korzyści wypływające z regularnego uczestnictwa w zajęciach:

  • większa cierpliwość i umiejętność kontrolowania zachowań impulsywnych,
  • wypracowanie umiejętności wyciszania i uspokajania się,
  • wzrost umiejętności radzenia sobie ze smutkiem, gniewem, napięciem, zdenerwowaniem,
  • redukcja reakcji lękowych, depresyjnych, skłonności do zamartwiania się,
  • zwiększenie kreatywności,
  • lepsza umiejętność relaksowania się,
  • wzrost świadomości doznań płynących z ciała, emocji i myśli,
  • lepsza koncentracja i pamięć,
  • lepsze wyniki w nauce.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch psychologów.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-9 lat
Termin: środy o godz. 16:00
Czas trwania: 50 min.

Zarządzaj plikami cookies