Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

PFRON

logo pfronDzięki współpracy i dofinansowaniu naszych projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) możemy realizować wiele pożytecznych i potrzebnych inicjatyw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Nasza wieloletnia współpraca z PFRON przynosi wspaniałe efekty, bardzo serdecznie dziękujemy. 

Lista obecnie realizowanych projektów współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)


Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Zapraszamy na bezpłatne terapie w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia logopedyczna,
 • masaż logopedyczny,
 • terapia psychologiczna,
 • relaksacja,
 • terapia EEG Biofeedback.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • mają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 r.ż.) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż.),
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON,
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) zakładających osiągnięcie zbieżnych celów terapii,
 • nie uczęszczają do Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS),
 • nie są mieszkańcem/podopiecznym placówek innych niż WTZ lub ŚDS finansowanych ze środków publicznych.

Liczba miejsc ograniczona.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z sekretariatami Ośrodków:

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: kontakt@osrodekamicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Pańska 96 lok. 201, Warszawa
tel: +48 22 100 62 73 lub 881 934 284
mail: kontakt@osrodekbiomicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS – Terapia osób dorosłych i młodzieży
Grzybowska 4 lok. 9A, 00-131 Warszawa
tel. +48 22 100 13 28 lub 881 931 049
mail: kontakt@osrodekcemicus.pl


Projekt Mikołajkowy dla Podopiecznych Fundacji

Impreza mikołajkowa pt. „MIKOŁAJU, NIE ZAPOMNIJ O NAS” przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty).

Cel projektu: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dwóch ponadregionalnych imprez kulturalnych dla 260 dzieci niepełnosprawnych z 8 województw. Projekt przyczyni się do integracji środowiska dzieci niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnej zabawie.

Projekt realizowany w terminie: 01.10.2018–31.12.2018 r.

W ramach projektu odbędą się dwa spotkania mikołajkowe: w Warszawie oraz w Krakowie, w których łącznie weźmie udział 260 niepełnosprawnych dzieci pochodzących z ośmiu województw. Uczestnikom z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego zapewnimy zorganizowany dojazd grupowy autokarem.

Impreza mikołajkowa pt. „MIKOŁAJU, NIE ZAPOMNIJ O NAS” zostanie zorganizowana w Warszawie w Teatrze Syrena oraz w Krakowie w Teatrze Ludowym. W czasie każdej imprezy odbędzie się przedstawienie oraz cześć animacyjna podczas której zostaną rozdane przez Mikołaja paczki. Planujemy, że w imprezie wezmą udział też w pełni sprawne dzieci (rodzeństwo podopiecznych Fundacji), które poprzez wspólną zabawę zintegruje się z dziećmi niepełnosprawnymi.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami projektu będą niepełnosprawne dzieci oraz członkowie ich rodzin z ośmiu województw. Na stronie internetowej Fundacji zostanie umieszczona informacja o planowanej imprezie mikołajkowej. Zainteresowane osoby, które zapiszą się na listę uczestników, otrzymają zaproszenia. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o udziale w imprezie.

Koordynator projektu:
Agnieszka Olszewska
tel.: 22 100 36 95, 600 315 110
mail: a.olszewska@dzieciom.pl


Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” realizuje następujące projekty:

 • Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności poprzez przeprowadzenie cyklu treningów dla 102 dzieci z niepełnosprawnością, zwiększenie ich aktywności oraz rozwój umiejętności osobistych i społecznych, prowadzących do samodzielniejszego funkcjonowania. Zwiększenie poziomu aktywności oraz nabytych umiejętności sportowych.

Projekt realizowany w terminie 01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa jest:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 3-18 lat,
– osoby, które nie uczestniczyły w WTZ.

W ramach projektu realizujemy 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

– Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
– Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
– Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
– Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 882 046 376
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

 • Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwala na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i prowadzi do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu realizujemy 5 form wsparcia w 8 miastach Polski:

– w Warszawie: warsztaty fotograficzne, ceramiczne oraz muzyczno-teatralne,
– w Łazach: warsztaty muzyczno-teatralne,
– w Bielsku-Białej: warsztaty ceramiczne,
– w Olsztynie: warsztaty ceramiczne, taneczne, muzyczno-teatralne, rękodzielnicze,
– w Tarnobrzegu: warsztaty rękodzielnicze i  muzyczno-teatralne,
– w Lublinie: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze i muzyczno-teatralne,
– w Sandomierzu: warsztaty taneczne i muzyczno-teatralne,
– we Wrocławiu: warsztaty muzyczno-teatralne.

Warunkiem uczestnictwa jest:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 4-18 lat z województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego,

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 882 046 376
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

logo pfron

Projekty realizowane są we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

AKTUALNOŚCI:

2019-03-29: Wernisaż prac uczestników „Twórczych Warsztatów Klubu Myszki Norki”

2019-03-20: Zaproszenie na zakończenie „Twórczych Warsztatów Klubu Myszki Norki”

2019-03-05: Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki

2019-03-01: Zapisy na terapie w ramach projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

2019-02-21: Uroczystość wieńcząca Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki w Olsztynie

2019-02-20: Twórcze warsztaty Klubu Myszki Norki

2019-02-13: Szkółka Piłkarska w Poznaniu

2019-02-08: Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki

2019-01-30: Twórcze warsztaty Klubu Myszki Norki

2018-12-04: Relacja z mikołajek w Warszawie

2018-11-30: Warsztaty Klubu Myszki Norki

2018-11-28: Relacja z mikołajek w Krakowie

 

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Arcybractwo Miłosierdzia – Kraków
TESGAS
Asseco Business Solutions
Zakład Zielarski Kawon-Hurt Nowak sp.j.
Karabela sp. z o.o.