Impreza „Mikołaju, nie zapomnij o nas”

Zapraszamy Podopiecznych do udziału w kolejnej edycji projektu Impreza mikołajkowa pt. „Mikołaju, nie zapomnij o nas”

realizowanego na podstawie konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, dofinansowanego ze środków PFRON.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek pomocy 3: Wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia.

Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)

Cel projektu: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej. Projekt przyczyni się do integracji środowiska dzieci z niepełnosprawnością poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnej zabawie oraz upowszechni w społeczeństwie tego typu imprezy.

Projekt realizowany w terminie: 01.10.2023–31.12.2023 r.

W ramach projektu odbędą się dwa spotkania mikołajkowe: w Krakowie oraz we Wrocławiu, w których łącznie weźmie udział 260 dzieci z niepełnosprawnością pochodzących z ośmiu województw. Uczestnikom z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego zapewnimy zorganizowany dojazd grupowy autokarem.

Impreza mikołajkowa pt. „Mikołaju, nie zapomnij o nas” zostanie zorganizowana w Krakowie w Teatrze Ludowym oraz we Wrocławiu we Wrocławskim Teatrze Lalek . W czasie każdej imprezy odbędzie się przedstawienie oraz cześć animacyjna podczas której zostaną rozdane przez Mikołaja paczki. Planujemy, że w imprezie weźmie udział rodzeństwo podopiecznych Fundacji, które poprzez wspólną zabawę zintegruje się z dziećmi z niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami projektu będą niepełnosprawne dzieci oraz członkowie ich rodzin z ośmiu województw. Na stronie internetowej Fundacji zostanie umieszczona informacja o planowanej imprezie mikołajkowej. Zainteresowane osoby, które zapiszą się na listę uczestników, otrzymają zaproszenia. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o udziale w imprezie.

Harmonogram realizacji projektu:

  • 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. – Koordynacja realizacji projektu;
  • 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. – Wynajem Sali w Teatrze Ludowym w Krakowie oraz we Wrocławskim Teatrze Lalek we Wrocławiu;
  • 01.10.2023 r. – 30.11.2023 r. – Rekrutacja animatorów, Mikołaja, obsługi;
  • 30.10.2023 r. – 09.12.2023 r. – Informowanie i zapisy rodziców z dziećmi na Mikołajki;
  • 01.11.2023 r. – 31.12.2023 r. – Przygotowanie paczek;
  • 02.12.2023 r. – 02.12.2023 r. – Impreza w Teatrze Ludowym w Krakowie;
  • 09.12.2023 r. – 09.12.2023 r. – Impreza we Wrocławskim Teatrze Lalek we Wrocławiu;
  • 01.12.2023 r. – 31.12.2023 r. – Obsługa kadrowa projektu;
  • 01.12.2023 r. – 31.12.2023 r. – Obsługa księgowa projektu;
  • 01.12.2023 r. – 31.12.2023 r. – Rozliczenie projektu.

Przejdź do kalendarza, aby zapisać się na wydarzenie!

Zarządzaj plikami cookies