Miłosz Tresenberg

Miłosz Tresenberg ma 9 lat i zdiagnozowany zespół Aspergera ze spektrum autyzmu. Zaburzenie to powoduje duże deficyty w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto niewyraźnie mówi, co dodatkowo utrudnia interakcje. Miłosz ma jednak swoje pasje, dzięki którym zyskuje barwną osobowość. Jedną z nich jest pasja liczenia.

Miłosz ma genialną pamięć i interesuje się głównie naukami ścisłymi.

Potrafi wykonać w głowie trudne obliczenia arytmetyczne. Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli, pierwiastkuje i potęguje wielocyfrowe liczby, także ułamkowe. Wynik podaje od razu.

Jako ośmiolatek starszej kuzynce „podbierał” podręczniki, np. do fizyki lub chemii i czytał je.

Później, kiedy powinien na boisku ćwiczyć rzucanie małą piłeczką, wysnuwał teorię na temat wytracania prędkości przez piłkę na skutek przyciągania ziemskiego.

Przyswoił też sobie całą tablicę Mendelejewa.

Posiada kolekcję minerałów i kamieni szlachetnych jako wynik zainteresowania gemmologią.

Ostatnio zafascynowała go geografia. Już po kilku dniach analizowania atlasów i globusa potrafił odtworzyć z pamięci rozmieszczenie większości krajów na kuli ziemskiej. Taką wiedzę na pewno będzie mógł wykorzystać w szkole.

Zarządzaj plikami cookies