Żegnamy Barbarę Borys-Damięcką

Dodano: 19.06.2023

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Borys-Damięckiej – reżyserki i polityczki. Barbara Borys-Damięcka była oddana kulturze, sprawom społecznym i drugiemu człowiekowi.

Zawsze była bardzo życzliwa wobec naszej Fundacji, mogliśmy liczyć na jej dobre słowo i zaangażowanie. Wielokrotnie odwiedzała Fundację i nas wspierała. Była jedną ze współautorek Księgi Złote Myśli Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu i Talentu, którą ukazała się nakładem naszej Fundacji w 2003 roku.

Składamy najszersze kondolencje rodzinie śp. Barbary Borys-Damięckiej. Niech spoczywa w pokoju.

Zarządzaj plikami cookies