Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleń dla rodziców i opiekunów

Dodano: 16.07.2021

Fundacja SEDEKA zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń online dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji wśród członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością, nabycie dodatkowych umiejętności, poszerzanie wiedzy oraz ukształtowanie postaw, które sprzyjają zwiększaniu samodzielności oraz aktywności społecznej ich podopiecznych.

Projekt jest realizowany od lipca do grudnia 2021 roku.

Tematy szkoleń: (zobacz szczegóły)

 1. Psychofizyczne aspekty opieki nad osobami z niepełnosprawnością (3h)
 2. Zadbaj o siebie. Psychologiczne aspekty funkcjonowania opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami (5h)
 3. Opiekun osoby niepełnosprawnej jako partner fizjoterapeuty i pacjenta w spójnym procesie rehabilitacji (3h)
 4. Terapia ręki – w dążeniu do samodzielności (4h)
 5. Terapeutyczne oddziaływanie integracji sensorycznej w warunkach domowych (5h)
 6. Mieszkania treningowe – jak tam jest? (3h)
 7. Szanse i możliwości mieszkań treningowych z psychologicznego punktu widzenia (2h)
 8. Edukacja żywieniowa w okresie dorastania (5h)

Zapisy

Terminy szkoleń w poszczególnych grupach

Prosimy o wybór jednej grupy:

GRUPA I – zapisz się
GRUPA II – zapisz się
GRUPA III – zapisz się
GRUPA IV – zapisz się
GRUPA REZERWOWA – zapisz się w przypadku braku miejsc w pozostałych grupach

Liczba miejsc: 60 (4 grupy po 15 osób) Szkolenia będą odbywać się na platformie Zoom

 • Warunkiem przystąpienia do szkoleń jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/podopiecznego;
 • Wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenia;
 • Zakwalifikowane osoby otrzymają informację o możliwości udziału w projekcie;
 • Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązują się do udziału w całym cyklu szkoleń.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzaj plikami cookies