Zapisy do projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano: 03.04.2023

Od 1 kwietnia 2023 r. zapraszamy do zapisów na bezpłatne terapie w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w ramach kontynuacji projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • terapia integracji sensorycznej;
 • terapia psychologiczna;
 • relaksacja;
 • terapia logopedyczna;
 • logopedyczny masaż całościowy;
 • terapia EEG Biofeedback;
 • terapia funkcji poznawczo-motorycznych;
 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • mają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka;
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 r.ż.) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia);
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON,
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii;
 • nie korzystały z zajęć organizowanych w ramach projektu w okresie 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z sekretariatami Ośrodków:

Ośrodek Rehabilitacji Amicus – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: kontakt@osrodekamicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji Biomicus – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Pańska 96 lok. 201, Warszawa
tel: +48 22 100 62 73 lub 881 934 284
mail: kontakt@osrodekbiomicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji Cemicus – Terapia osób dorosłych
Grzybowska 4 lok. 9A, 00-131 Warszawa
tel. +48 22 100 13 28 lub 881 931 049
mail: kontakt@osrodekcemicus.pl

Zapraszamy!

Zarządzaj plikami cookies