Terapia logopedyczna w ramach projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano: 15.07.2022

Jesteśmy w trakcie realizacji I etapu projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji”. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnej terapii, która niejednokrotnie daje możliwość realizacji terapii w sposób ciągły – tak ważny dla osiągnięcia ustalonego celu.

Jedną z wielu form wsparcia, które realizujemy w ramach dofinansowania jest terapia logopedyczna.

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. Podczas pracy z dziećmi jak i  dorosłymi pacjentami wybór metody usprawniania jest podyktowany rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz jego kondycją zdrowotną.

Wskazania:

 • autyzm,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • jąkanie,
 • niedosłuch,
 • niepełnosprawność złożona,
 • wady wymowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

Cele terapii:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Więcej informacji na temat terapii logopedycznej na stronach Ośrodków Rehabilitacji:

Amicus http://osrodekamicus.pl/terapie/terapia-logopedyczna/

Biomicus http://osrodekbiomicus.pl/terapie/terapia-logopedyczna/

Cemicus http://osrodekcemicus.pl/terapie/terapia-logopedyczna/

W bieżącym etapie projektu zrealizujemy aż 700 godzin terapii logopedycznej dla dzieci oraz 300 godzin terapii logopedycznej dla osób dorosłych.

Zarządzaj plikami cookies