SI w ramach projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano: 24.06.2021

Czerwiec jest kolejnym miesiącem realizacji III etapu projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnej terapii, tak istotnej dla poprawy stanu ich zdrowia.

Jedną z wielu form wsparcia, które realizujemy w ramach dofinansowania jest Integracja Sensoryczna.

Czym jest i na czym polega Integracja Sensoryczna?

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne – wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, oraz płynące z własnego ciała – równowagi i czucia głębokiego.

Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas niej dostarczane są dziecku impulsy, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

 

Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu zainteresowania małego pacjenta, a dzięki osiąganym sukcesom stałej poprawie jego samooceny.

Terapia Integracji Sensoryczna jest stosowana u dzieci:

  • z trudnościami w uczeniu się,
  • autyzmem,
  • całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • zespołem Aspergera,
  • opóźnieniem psychoruchowym,
  • w chorobach genetycznych.

W III edycji projektu zrealizujemy aż 2400 godzin terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci.

Zarządzaj plikami cookies