SI dla dorosłych w ramach projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano: 20.07.2021

Jedną z form wsparcia, którą realizujemy w ramach dofinansowania ze środków PFRON jest terapia Integracji Sensorycznej dla osób dorosłych.

Doświadczenia zmysłowe zdobywamy przez całe życie, ważne by jego jakość nie obniżała się wraz z wiekiem. Terapia SI u dorosłych pomaga owocnie korzystać z życia codziennego.

O zaburzeniach integracji sensorycznej mówimy wówczas, kiedy układ nerwowy nieprawidłowo odbiera i organizuje bodźce sensoryczne oraz niewłaściwie na nie reaguje – emocjonalnie lub ruchowo.

Układ nerwowy otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z własnymi doświadczeniami. Na tej podstawie kreuje odpowiednią do sytuacji reakcję.

Każdy z nas wchodząc w okres dorosłości wnosi ze sobą własny, charakterystyczny sposób przetwarzania informacji sensomotorycznych, wypracowane sposoby zwiększania tolerancji na bodźce oraz radzenia sobie z naładowanymi sensorycznie czynnościami codziennymi. Umiejętności te wpływają na zdolność wykonywania pracy, tworzenie i utrzymywanie relacji społecznych.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych przyczyniają się do:

  • braku organizacji, problemów z utrzymaniem pracy,
  • do niskiej samooceny,
  • zmniejszenia wrażliwości na doznania, zwiększając prawdopodobieństwo upadku, poparzeń czy kontuzji,
  • nieefektywnego odbioru bodźców, obniżenia kontroli stanów emocjonalnych, huśtawek nastroju lub odczuwania chronicznego niepokoju.

W III etapie etapie projektu zrealizujemy aż 400 godzin Integracji Sensorycznej dla osób dorosłych.

Zarządzaj plikami cookies