Rekrutacja do projektu „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2022-2023”

Dodano: 01.09.2022

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, stworzenie przyjaznego i wspierającego otoczenia dla ich rozwoju, poprawę funkcjonowania w różnych środowiskach i w różnych rolach społecznych.

Zajęcia będą miały charakter gier, zabaw i ćwiczeń ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości uczestników.

Dla kogo: projekt skierowany jest do osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku 3 – 36 lat.

Treningi odbywać się będą w:

 • Dąbrowie Białostockiej:
 • 1 grupa – piłka nożna,
 • 1 grupa – taniec,
 • Krakowie:
 • 2 grupy – piłka nożna,
 • 1 grupa – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach,
 • Sandomierzu:
 • 2 grupy – taniec,
 • Warszawie:
 • 3 grupy – piłka nożna,
 • 2 grupy – siatkówka,
 • we Wrocławiu:
 • 2 grupy – piłka nożna.

Zajęcia prowadzone będą w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. Terminy ustalone zostaną indywidualnie dla każdej z grup. Czas trwania treningu dla 1 grupy – 1 godzina zegarowa.

Na treningach każdej grupy obecne będą dwie osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć: trener oraz asystent trenera.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listy rezerwowe.  

Zgłoszenia oraz zapytania przyjmowane są poprzez e-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl oraz telefonicznie: 22 100 13 11 lub 735 201 312.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na stronie http://dzieciom.pl/rodo

W zgłoszeniu należy podać:

 • miejscowość oraz preferowaną formę wsparcia,
 • imię, nazwisko, wiek i informację dotyczącą niepełnosprawności zgłaszanego uczestnika,
 • telefon i adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna.

ZAPRASZAMY!

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzaj plikami cookies