Przedstawicielka Fundacji w Forum Dialogu PFRON

Dodano: 16.03.2023

Z dumą informujemy, że przedstawicielka Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Maria Małecka-Rzodkiewicz została powołana do Forum Dialogu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2023-2025.

„Forum Dialogu” stanowi przestrzeń współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi. Do jego zadań należeć będzie m.in.: konsultowanie kluczowych propozycji i dokumentów współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi, wypracowanie propozycji działań służących poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym.

Maria Małecka-Rzodkiewicz jest psycholożką i dyrektorką należącego do Fundacji Ośrodka Amicus, w którym rehabilitują się Podopieczni Fundacji. Realizowała szereg projektów społecznych związanych z tematyką wsparcia osób z niepełnosprawnością. Była m.in. przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy (2008-2009) oraz sekretarzem Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia działającej przy Biurze Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy (2008-2009).

Obecnie aktywnie działa m.in. w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności i Bielańskiej Komisji Dialogu Społecznego.

Przygotowanie zawodowe Marii Małeckiej-Rzodkiewicz, jej doświadczenie i wielkie społeczne zaangażowanie stanowią gwarancję bardzo wartościowego wkładu w prace „Forum Dialogu”.

Zarządzaj plikami cookies